MAS AktiviosMAS Cesky lesMAS Cesky Zapad - Mistni partnerstviMAS Ekoregion UhlavaMAS Nas regionMAS PosumaviMAS RadbuzaMAS Sv. Jana NepomuckehoMAS SvetovinaMAS VladarMAS Zlata cesta

 

flash-mob na Plzeňských farmářských trzích

flash-mob na Hlavním nádraží v Plzni

flash-mob v tramvaji č. 2 v Plzni

noviny JARO 2013

dokument z VENKOVSKÉHO EXPA 2013

 
    menu

Kulturní potenciál venkova Plzeňského kraje budou prezentovat dvě hlavní společné akce s názvem VENKOVSKÉ EXPO. Ty budou pojaty jako jakési "puzzle", složené z různých objektů, exponátů i produkcí, přivezených jednotlivými MAS, které dohromady tvoří pestrou mapu kraje. Symbolická mapa kraje bude tvořit půdorys instalace, na jejíž ploše budou rozmístěny jednotlivé prvky, reprezentující jednotlivé MAS. V rámci Plzeňského kraje a pravděpodobně i v rámci ČR půjde o naprosto jedinečný způsob prezentace venkovských regionů, který na rozdíl od tradičních pultů s letáky a propagačními materiály nabízí pestrý kaleidoskop zajímavostí, rarit i zážitků na malé ploše jako pozvánku k návštěvě jednotlivých regionů.

Společné akce budou sloužit jako pozvánka na kulturní akce v jednotlivých MAS. Návštěvníci společných akcí dostanou společný informační leták či brožuru informující o hlavních kulturních akcích v jednotlivých regionech, zpracovaný jako kulturní mapu či puzzle složené z upoutávek na kulturní akce v jednotlivých MAS. Leták kromě hlavních akcí, pořádaných v rámci projektu v sezóně 2013 bude uvádět i další každoročně pořádané akce a bude tak využitelný trvale.

 
    menu

První společná prezentace tohoto charakteru bude instalována jako součást Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP v v samostatném prostoru (pravděpodobně samostatný stan, oddělený od hlavní expozice) a bude sloužit jako "ochutnávka" hlavní jarní akce. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně ojedinělou prezentaci, považujeme za vhodné tímto způsobem, v trochu menším měřítku, také vyzkoušet model spolupráce jednotlivých MAS, aby následující jarní akce mohla proběhnout již s využitím společných zkušeností. První akce bude tedy zaměřena spíše jako doprovodný program veletrhu ITEP a bude mít spíš podobu tvůrčích dílen pro dětské návštěvníky (např. vymodeluj/nakresli hrad/zámek/sochu z Plzeňského kraje), nebo interaktivního poznávacího kvízu pro dospělé a starší návštěvníky. Prostor dostanou také hudební a divadelní uskupení z jednotlivých MAS.

> plakát

fotogalerie
> 20-22/09/2012

 
    menu

Hlavní akcí bude jarní prezentace venkova v areálu bývalého pivovaru Světovar v centru Plzně. Celý areál je nyní v podstatě brownfieldem, který by se měl v rámci projektu EHMK Plzeň 2015 proměnit na muzeum designu a životního stylu a kulturní prostor 4x4 Culture Factory podobný pražským DOX či METT FACTORY. V jednom z hlavních sálů (na ploše 25 x 25 m) a případně také v sousedních místnostech a na venkovních plochách by byla připravena interaktivní expozice, skládající se z 3D modelů památek z území jednotlivých MAS vytvořených dětmi z místních škol a výtvarných kroužků, různých interaktivních a hravých prvků, tvůrčích dílen, ale také živých řemeslníků, hudebníků, tanečníků a divadelních vystoupení, ochutnávek apod. Každá MAS se tak na pomyslné mapě kraje bude prezentovat něčím jedinečným, neobvyklým a raritním. Důraz bude kladen na pestrost a netradiční výtvarné pojetí. V omezené míře bude vyčleněn i oddělený prostor pro klasickou prezentaci - umístění tištěných propagačních materiálů, bannerů apod.

> plakát
> program
> příjezdová mapka
> facebook

fotogalerie
> 18/04/2013 - slavnostní zahajovací večer
> 19/04/2013 - pátek - den pro veřejnost
> 20/04/2013 - sobota - den pro veřejnost
> expozice
> flash-moby

ohlasy a fotogalerie návštěvníků
> Farma Moulisových
> Plzen - nejlepší adresa
> Plzeňské městské dopravní podniky
> zelenahora (rajče.net)

využití výtěžku z dobrovolného vstupného
> Dýchejme za park v Lochotíně - popis námětu, darovací certifikát
> Zapomenutá zahrada v Plzni - popis námětu, darovací certifikát

dokument z VENKOVSKÉHO EXPA

 
    menu
 
 
    menu

EXPO2015

Aktuální informace o programu připravujeme.

 
    menu

Paletu kulturních akcí doplňují také mistrovské kurzy barokní varhanní hudby, které ve spolupráci s Úterským občanským sdružením BART budou uspořádány v srpnu 2013. Kurzy budou určené pro 10-12 pokročilých studentů varhanní hry na úrovni středních a vysokých uměleckých škol z různých zemí, lektory budou mezinárodně uznávaní čeští i zahraniční varhaníci. Kurzy budou zahrnovat také několik koncertů pro veřejnost.

> plakát

 
    menu

Jan Doležel (varhany)
J. S. Bach: Dobře temperovaný klavír I. díl a Neumeisterovy chorály
zahajovací koncert Kladrubského léta, vstupné 130 Kč

Bezprostředně po koncertu budou moci zájemci navštívit také nově opravenou santiniho kapli sv. Václava a Vojtěcha v sousedním Ostrově u Stříbra. Doprava individuální.

> plakát

 
    menu

Ensemble Inégal (barokní soubor)
Theatrum Musicum - H. I. Biber, S. Capricornus a J. C. F. Fischer
vstupné dobrovolné

> plakát

 
    menu

Christoph Bossert (varhany)
Johann Sebastian Bach a Johann Ulrich Steigleder
vstupné dobrovolné

> plakát

 
    menu

závěrečný koncert účastníků
Česká a jihoněmecká barokní varhanní hudba
vstupné dobrovolné

> plakát

 
  menu

V jednotlivých MAS budou v květnu - srpnu 2013 na hlavní společnou akci navazovat kulturní akce regionálního významu. Ve většině případů se bude jednat o nové kulturní akce, které založí novou tradici, ve zbývajících případech se jedná o akce již zavedené, jejichž úroveň se díky realizaci projektu podstatně zvýší. Na těchto akcích se představí místní umělci a řemeslníci, ale vždy bude také hostovat někdo z jiné MAS nebo vystupující doporučení kreativním týmem EHMK Plzeň 2015. V závěru akce bude také vždy předána pomyslná "štafeta" MAS, která je organizátorem další akce a tím bude vytvořena symbolická cesta mezi jednotlivými MAS. V rámci programu těchto akcí bude možné zařadit i zastávku "Autobus bláznů", který bude v podstatě pojízdnou prodejnou s kulturou provozovanou EHMK Plzeň 2015.

 
  menu

Komponovaný večer s barokní hudbou, šermíři a noční, trochu strašidelnou prohlídkou špejcharu.

> plakát s programem

 
  menu

Mimořádné prohlídky, vystoupení místních ochotníků, živá hudba, prezentace umělců a řemeslníků.

> plakát s programem

 
  menu

Jediné prohlídky perly jižního Plzeňska v letošním roce, tentokrát s odkazy na slavnou filmovou historii. Spuštění unikátní zvonkohry, plavby na loďkách a další doprovodný program.

> plakát s programem

 
  menu

Tradiční řemeslný jarmark s bohatým kulturním programem - divadelní představení ochotnických  souborů z okolí, koncert barokní hudby v kostele, výstava na radnici i místní faře.

> plakát s programem

 
  menu

Obnovená pouť, doplněná o řemeslný jarmark, divadelní představení pro děti, soutěž o nejhezčí a nejchutnější pouťový koláč, výstavu rarit a kuriozit a další zajímavosti. V rámci pouti bude otevřen barokní kostel sv. Markéty v Erpužicích a mimořádně také unikátní barokní zámek v sousedních Trpístech – v obou objektech budou pořádány prohlídky s průvodcem.

> plakát s programem
> tisková zpráva
> fotogalerie z akce

 
  menu

Slavnost zaměřená na zahradnictví, pěstitelství, sadovnictví i aranžování květin v autentických prostorech obnovených barokních zahrad. Kulturní program, řemeslný jarmark a výstavy.

> plakát s programem

 
  menu

Umělecké symposium v zámeckých prostorách, regionální jarmark a oživlé šapitó v zámeckém parku.

> plakát s programem

 
  menu

Příběhy z historie synagogy, výstava fotografií barokních staveb, barokní hudba a jarmark.

 
  menu

Prohlídka s nevšedním výkladem, barokní hudbou a výstavou fotografií barokních staveb z okolí. Řemeslný jarmark s ukázkou rukodělné práce.

 
  menu

Výstava o barokních památkách regionu.

 
  menu
 
 
  menu

Jednou ze tří tzv. regionálních programových linií projektu EHMK Plzeň 2015, které by měly propojit aktivity v celém regionu je téma "ZÁPADOČESKÉ BAROKO". Vzhledem k velkému množství barokních památek si téměř všechny MAS spolupracující na projektu zvolily baroko jako spojující téma pro společnou edici publikací. Jednotlivé publikace se tak budou zabývat nejen barokními zámky, sochami či drobnými stavbami v krajině, ale také významnými osobnostmi baroka. Vydání edice plánujeme na září 2013.

 
  menu

Publikace zpracovávaná bude citlivě prezentovat pohnutou historii regionu Tachovska v letech válečných a hlavně poválečných formou osobních výpovědí, ručně psaných citací a ilustrací. Publikace bude graficky řešena jako deník či zápisník, zpracovaný v české i německé jazykové mutaci, a volně tak naváže na výstavu "Místa v srdci", připravenou občanským sdružením Pomozme si sami v roce 2005-2006 za podpory programu LEADER+.

 
  menu

Publikace zpracovaná MAS Sv. Jana z Nepomuku bude spíše almanachem historických památek jižního Plzeňska prezentované jako turistické atraktivity a bude tak navazovat na edici turistických bulletinů "Prameny". Materiál bude dvojjazyčný - česko-německý.

 
  menu

K přenosu zkušeností mezi jednotlivými partnery přispějí také vzájemné vzdělávací akce, určené především pro pracovníky MAS a jejich členy. Na základě poptávky ze zapojených MAS byly vytipovány dva dále uvedené semináře.

 
  menu

18/07/2012 - Tématem prvního semináře bude mapování a záchrana drobných památek v krajině se zapojením mezinárodních dobrovolnických táborů mládeže - tzv. workcampů. Tato akce bude uspořádána MAS Český Západ - Místní partnerství a budou při ní využity několikaleté zkušenosti o.s. Pomozme si sami a Mikroregionu Konstantinolázeňsko s pořádáním mezinárodních dobrovolnických táborů.

> pozvánka

 
  menu

09/08/2012 - V rámci tohoto projektu si proto jednotlivé MAS na samostatném semináři navzájem představí dosud provedené výstupy mapování a databáze relevantních údajů, navzájem je porovnají a společně sestaví nejvhodnější metodiku (evidenční kartu, dotazník, apod.) pro každou z mapovaných tematických oblastí (např. památky, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu apod.) tak, aby výhledově byla všechna mapování v kraji prováděná MAS (nebo ve spolupráci s nimi) byla zpracována jednotným způsobem a data tak získaná mohla být využita i na krajské úrovni.

> pozvánka

 
  menu

19/03/2013 - Seminář bude připraven týmem EHMK Plzeň 2015 a bude zaměřen na artsmanagement a produkce menších a středních kulturních akcí na venkově.

> pozvánka

 
  menu

Veřejně přístupný seminář bude uspořádán na podzim roku 2013. Budou na něm představeny různé přístupy s interpretací místní lokální historie v rámci tištěných médií a multimédií (knihy, comixy, omalovánky, videa, animace, interaktivní hry apod.). Na tomto semináři představí své praktické zkušenosti s přípravou publikací prezentující lokální historii i vybrané MAS Plzeňského kraje. Cílem semináře je tedy předat zkušenosti s netradičním způsobem interpretace lokální historie a pokusit se tak pozvednout úroveň této činnosti v celokrajském měřítku. Nabyté zkušenosti pomohou účastníkům při prezentaci historie jejich oblastí navenek, tedy i v rámci dalších aktivit souvisejících s EHMK Plzeň 2015. Semináře se budou účastnit jak zástupci všech spolupracujících MAS, tak místní neziskové organizace, zabývající se lokální historií, zástupci regionálních nakladatelství apod.

 
  menu

V závěru projektu na samostatném semináři bude soubor všech zmapovaných dat představen partnerským institucím, které o ně v minulosti projevily zájem a mohly by je dále využít (např. KÚPK, NPÚ, EHMK Plzeň 2015 atd.). Tým EHMK Plzeň 2015 ve spolupráci s KÚPK a MAS se následně pokusí zajistit vhodný způsob jejich elektronického zpracování na principu databázového serveru s mapovou aplikací. Cílem je vytvoření živé a funkční databáze (tato aktivita již není součástí projektu).

 
  menu
 
 
  menu

Jedním ze záměrů EHMK Plzeň 2015 je vytvořit síť kontaktů, vazeb a vzájemných synergií mezi účastníky a hybateli kulturního dění v celém regionu (pořadateli kulturních akcí, provozovateli kulturní infrastruktury, umělci a soubory), ale také mezi poskytovateli služeb v cestovním ruchu (provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení, provozovatelé turistických cílů apod.) a v neposlední řadě také nabídkou regionu (památky, krajinné dominanty, naučné stezky, atd.). Tyto jednotlivé "body" by měly být skupinou terénních pracovníků EHMK Plzeň 2015 postupně propojovány do cest a sítí, aby v roce 2015 fungovaly jako celek a tvořily kompletní nabídku pro návštěvníky regionu.

Za tímto účelem se jednotlivé MAS dohodly s týmem EHMK Plzeň 2015 na spolupráci spočívající v poskytnutí dosud zpracovaných databází, kontaktů a výsledků všech dosavadních mapování. Vzhledem k tomu, že v některých případech bude třeba výhledově sjednotit metodiku evidence jednotlivých údajů a v některých oblastech také doplnit určité informace, vznikne v rámci projektu společná platforma pro shromažďování potřebných údajů a jejich vhodnou evidenci.

Každá ze zapojených MAS provede mapování vybrané tematické oblasti na svém území, ze které ještě nebude mít získána data. Toto mapování bude prováděno výhradně pracovníky MAS a dobrovolníky. Vždy bude řízeno odborným garantem, který bude mít zkušenosti či vzdělání v dané tematické oblasti a rovněž odpovídající znalost příslušného regionu. Samotné mapování pak bude provádět odborný garant ve spolupráci s projektovým pracovníkem dané MAS.

 
  menu

Vybraná povídka (pověst) z publikace BAROKO V KRAJINĚ bude místním ochotnickým spolkem divadelně ztvárněna a poprvé představena v rámci divadelního festivalu "Kulišárna" v prosinci 2012 ve Stodu. Tato akce poslouží jako příprava divadelního vystoupení k příležitosti konání akce VENKOVSKÉ EXPO ve Světovaru na jaře 2013.

 
  menu

Fotosoutěž zaměřená na fotografie barokních památek z území MAS Světovina o.p.s. - fotografie budou následně vystaveny ve Světovaru a na lokálních kulturních akcích.

MAS Světovina o.p.s vyhlašuje v rámci projektu spolupráce sedmi MAS "Skrytá bohatství aneb venkov Plzni" fotograficko-historickou soutěž "Perly baroka", která je určena pro Základní školy z území MAS Světovina.

MAS Světovina chce touto fotograficko-historickou soutěží podnítit zájem žáků o území ve kterém žijí.

Společným prvkem všech fotografií musí být zachycení budov, drobných památek nebo soch z období baroka, které se nalézají na území místní akční skupiny. K fotografiím musí být vždy přiložen text popisující historii barokní památky, popř. příběh, který se k dané památce váže.

Vítězná základní škola získá hmotnou cenu ve výši cca 10 tis. Kč (fotografické vybavení, popř. programové vybavení dle vlastního výběru).

Uzávěrka fotosoutěže je 31. března 2013.

> pravidla
> plakát

 
  menu
 
 
  menu

Pro propagaci VENKOVSKÉHO EXPA byly vytvořeny noviny, složené z upoutávek na kulturní akce v jednotlivých MAS, které byly distribuovány před akcí, ale i na místě.

 

 
  menu

Vzhledem k velkému zájmu o noviny VENKOVSKÉ EXPO plánujeme ve spolupráci s regionálním týmem společnosti Plzeň 2015 a oddělením cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje plánujeme vydání podzimního čísla, tentokrát již pod názvem VENKOV PLZNI. Noviny budou opět obsahovat tipy na výlety, informace o zajímavostech v regionu, kalendář akcí atd. V případě zájmu o zveřejnění Vaší akce, případně inzerci, ozvěte se Janu Florianovi, tel.: 774499396, e-mail: florian@region2015.cz.

 
  menu

Impulsem k přípravě projektu se stala prezentace programové manažerky pro plzeňský a jihočeský region iniciativy Plzeň - Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015 MgA. Kateřiny Melenové na 11. setkání MAS Plzeňského kraje 24. 10. 2011 v Horšově. V rámci prezentace byla místním akčním skupinám Plzeňského kraje nabídnuta spolupráce na uvedené iniciativě, především v rámci tří tzv. regionálních programových linií - landart, západočeské baroko a industriální dědictví. Vzhledem k tomu, že nabízený koncept spolupráce byl pro MAS zajímavý a nabízí vhodné synergické propojení aktivit EHMK a MAS jako reprezentantů venkova, byla nastartována intenzivní spolupráce.

Ze strany iniciativy EHMK Plzeň 2015 byla nabízena spolupráce při přípravě a organizaci kulturních akcí, zprostředkování uměleckých vystoupení, ale také propagaci a propojování aktivit různých subjektů působících na venkově (s prioritou pro aktivity rozvíjející tři výše jmenované regionální programové linie) a dále bylo také nabídnuto soustředění informací z různých oblastí (např. o nabídce turistických služeb a cílů, místních památkách atd.) v rámci tzv. Sítě 2015 - Synapsis. Iniciativa EHMK Plzeň 2015 je tak chápána především jako informační a komunikační síť a platforma pro spolupráci různých subjektů v oblasti kultury a umění. Spolupráce by měla probíhat zejména na principu vzájemné prospěšnosti a reciproční výměny zkušeností, kontaktů apod., tudíž především nefinančně.

V návaznosti na výše uvedené bylo v prosinci 2011 - březnu 2012 uspořádáno pět pracovních setkání zástupců MAS Plzeňského kraje se zástupci kreativního týmu EHMK Plzně 2015, během kterých byla navržena základní kostra projektu a následně postupně rozpracovány jednotlivé aktivity. Koordinace jednání se od počátku ujala MAS Český Západ - Místní partnerství. Těchto přípravných jednání se zpočátku účastnilo 10 z 11 MAS působících v kraji, přičemž na předkládaném projektu se bude podílet 7 z nich, ostatní se účastní většiny aktivit jako partneři.

Konečná podoba projektu vychází z regionální programové linie iniciativy EHMK Plzeň 2015 "západočeské venkovské baroko" a propojuje dílčí aktivity jednotlivých MAS vztahující se především k tématu baroko (mapování a prezentace památek a místní historie, pořádání kulturních akcí pro veřejnost) a vytváří z nich ucelenou nabídku nejen pro kulturní turisty, ale i pro místní obyvatele. Spolupracující MAS věří, že navrhovaný projekt jim pomůže představit venkov Plzeňského kraje jako svébytný prostor, žijící svým vlastním specifickým kulturním životem, který je atraktivní a současný. Hlavní společnou aktivitou je tak vydání edice publikací "VENKOVSKÉ BAROKO" a společná prezentační akce "VENKOVSKÉ EXPO", pořádaná v Plzni. Zároveň díky projektu dochází k propojování zkušeností a metodik z mapování různých souborů informací z jednotlivých MAS, jejich sjednocení a doplnění tak, aby byly využitelné na celokrajské úrovni nejen jako podklad pro informační Síť 2015 - Synapsis, ale také např. pro Plzeňský kraj atd.

 
  menu

místní akční skupiny (MAS) v programu LEADER

Program LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkova v celé Evropě. Filoso fie LEADERu vychází z přesvědčení,že jedině místní lidé znají silné a slabé stránky daného regionu a společně jsou schopni dobře řešit jeho problémy. Smyslem iniciativy LEADER je proto podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, tedy obcí, podnikatelů a spolků působících na venkově a to na základě principu zdola-nahoru. Zástupci těchto organizací společně tvoří tzv. místní akční skupinu (MAS).

Každá MAS na základě partnerského přístupu zpracovává strategii rozvoje daného regionu, která je zaměřená na jeho specifické problémy. Formou různých programů a projektů pak MAS zajišťuje realizaci své strategie a podílí se na směřování evropských a jiných dotací.

V Plzeňském kraji v tuto chvíli působí celkem 11 místních akčních skupin, z nichž 9 je podpořeno v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

V této době většina MAS dokončuje realizaci svých Strategických plánů LEADER na období 2007 - 2013 a připravuje své integrované místní rozvojové strategie na roky 2014 - 2020. Pokud máte zájem se zapojit, oslovte jejich pracovníky a zajímejte se o dění ve vašem regionu!

V roce 2011 zahájily místní akční skupiny v kraji spolupráci také s městem Plzní, které se připravuje na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015. MAS mapují stávající potenciál jednotlivých regionů a společně připravují prezentace kulturní a turistické nabídky venkova, Některé z nich se také zapojily do sítě tzv. „Majáků 2015" - regionálních spolu-pracovníků týmu EHMK. Společným cílem je propojit nabídku krajského města a přilehlého regionu a participovat tak na využití prestižního titulu EHMK, který je neopakovatelnou příležitostí nejen pro Plzeň, ale i pro širší okolí.

 
  menu

kontakt pro média
Jan Florian, kooridnátor projektu
tel.: 774499396, e-mail: florian@region2015.cz

pozvánky na tiskové konference
07/08/2013 - Autobus 2015 na prostranství "U Zvonu" v Plzni (pozvánka bude zveřejněna)
15/07/2013 - Autobus 2015 na Náměstí Republiky v Plzni
12/06/2013 - Autobus 2015 na prostranství "U Zvonu" v Plzni
09/04/2013 - sídlo společnosti Plzeň 2015 ve "Věži" v Plzni
07/03/2013 - Mediální centrum ORBIS v České centrále cestovního ruchu CzechTourism v Praze

tiskové zprávy a podklady pro novináře
15/07/2013 - Skrytá bohatství aneb VENKOV PLZNI (tisková konference v Autobusu 2015 na Náměstí Republiky v Plzni)
10/07/2013 - Svatomarkétská pouť v Erpužicích nabídne divadla i výstavu kuriozit
12/06/2013 - Venkov žije kulturou (tisková konference v Autobusu 2015 na prostranství "U Zvonu" v Plzni)
09/04/2013 - Venkovské EXPO odhalí skrytá bohatství venkova Plzeňského kraje i regionální program projektu Plzeň EHMK 2015 (tisková konference v sídle společnosti Plzeň 2015)
07/03/2013 - Venkov se na jaře otevře Plzni (tisková konference v Mediálním centru ORBIS v České centrále cestovního ruchu CzechTourism v Praze)
19/09/2012 - Venkov se představí na veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni

ilustrační fotografie
venkovské památky z jednotlivých místních akčních skupin (37,5 MB, rar)

 
  menu

> 15/07/2013 - Úterský jarmark nadchl výběrem zboží i programem, Plzeňský deník
> 15/07/2013 - Náves v Erpužicích ožila poutí, Tachovský deník
> 11/07/2013 - Svatomarkétská pouť se představí v novém pojetí, Tachovský deník
> 01/07/2013 - VENKOV PLZNI - PLZEŇ EVROPĚ, Zpravodaj venkova, č. 7, str. 23 a 24
> 25/06/2013 - VENKOV PLZNI - PLZEŇ EVROPĚ, Periodikum Venkov, č. 11, str. 26-27
> 25/04/2013 - Venkovské EXPO - vynikající nápad špatně živený a oblečený, ČRo Plzeň
> 25/04/2013 - reportáž z Venkovského EXPO v pořadu Za 5 minut 15, TV ZAK
> 22/04/2013 - Venkovské regiony Plzenska se představily na Světovaru, Plzen.eu
> 21/04/2013 - Venkov přivezl na Světovar ukázat Plzni své nejvetší poklady, Plzeňský deník
> 20/04/2013 - druhá část rozhovoru se zástupci spolupracujících MAS v pořadu Horizont, ČRo Plzeň
> 14/04/2013 - Venkovská kultura mírí k mestu - Venkovské EXPO, Webmagazín Rozhledna
> 13/04/2013 - Do Plzně míří Venkovské EXPO, 5+2
> 12/04/2013 - pozvánka na Venkovské EXPO v pořadu Za 5 minut 15, TV ZAK
> 10/04/2013 - Veletrh krajiny EXPO v Plzni nabídne lákadla venkova i speciální pivo, MF Dnes
> 06/04/2013 - první část rozhovoru se zástupci spolupracujících MAS v pořadu Horizont, ČRo Plzeň
> 14/03/2013 - Venkovské EXPO náveteníkum priblíží zajímavosti z regionu celého kraje, Plzen.eu
> 07/03/2013 - Dubnové Venkovské EXPO v Plzni, Kam po Cesku

 
  menu

koordinátor projektu
Jan Florian
MAS Český Západ – Místní partnerství
tel.: 774499396
e-mail: florian@region2015.cz

 

MAS Aktivios
Hana Bouchnerová
tel.: 724526008
e-mail: info@mas-aktivios.cz

MAS Radbuza
Václav Kubernát
tel.: 725830833
e-mail: info@mas-radbuza.cz

MAS Sv. Jana z Nepomuku
Pavel Motejzlík
tel.: 602334883
e-mail: mas.nepomucko@seznam.cz

MAS Náš region
Kamila Prchalová
tel.: 602414884
e-mail: nas.region@seznam.cz

MAS Světovina
Michala Borečková
tel.: 776761313
e-mail: boreckova@post.cz

MAS Vladař
Martin Polák
tel.: 603897340
e-mail: martin.polak@vladar.cz

 

Spolufinancováno Evropskou unií. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.